மலேசியப் பொருளாதாரம் 2024ல் 4.5%-5.5% வளர்ச்சி அடையும்

பெட்டாலிங் ஜெயா: RAM Rating Services Bhd படி, மலேசியாவின் பொருளாதார வேகம் அடுத்த ஆண்டு சீராக மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 2024 இல் 4.5% முதல் 5.5% வரை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பொருளாதாரம் வெளிப்புற தேவையின் சாத்தியமான மாற்றத்தால் பயனடைகிறது என்று கடன் மதிப்பீட்டு நிறுவனம் இன்று வெளியிடப்பட்ட அதன் பொருளாதார அவுட்லுக் 2024  ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

“தீங்கற்ற பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதங்களால் ஆதரிக்கப்படும் உள்நாட்டு தேவை, வளர்ச்சி வேகத்தை அதிகரிக்கும்” என்று அது கூறியது.

நிதிப் பக்கத்தில், 2024 ஆம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நிதிப் பற்றாக்குறை 4.2% ஆக இருக்கும் என்று RAM மதிப்பீடுகள் மதிப்பிட்டுள்ளன, இது அரசாங்கத்தின் நிதி ஒருங்கிணைப்பு பாதையை பிரதிபலிக்கிறது.

இந்த ஆண்டு மதிப்பிடப்பட்ட 5% இல் இருந்து குறுகிய பற்றாக்குறை, முக்கியமாக குறைந்த மானிய மசோதா, பிற செயல்பாட்டு செலவினங்களை சிறப்பாக நிர்வகித்தல் மற்றும் உயர்விலிருந்து அதிக வரி வருவாய் வசூல் ஆகியவற்றால் இயக்கப்படும் என்று அது குறிப்பிட்டது.

“இருப்பினும், முக்கியமான வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு நிதி தேவைப்படுவதால், 2024 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கக் கடன் RM1.3 டிரில்லியன் (மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 62.7%) மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டில் மொத்த திட்டமிடப்பட்ட வருவாயில் 16.1% கடன் சேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது” என்று அது கூறியது.

ரேம் மதிப்பீடுகள் மலேசியாவின் வளர்ச்சிக்கான அபாயங்கள் உலகப் பொருளாதாரம் வெற்றிகரமாக “மென்மையான தரையிறக்கத்தை” அடைவதையும், புவிசார் அரசியல் மோதல்கள் மேலும் அதிகரிப்பதைத் தவிர்ப்பதையும் பெரிதும் சார்ந்துள்ளது.

உலகளாவிய உணவு மற்றும் பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிப்பது உள்நாட்டு தேவையை அழுத்தலாம், ஏனெனில் RON95 மானியங்களை மறுபரிசீலனை செய்வது மோசமாக செயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டமிடப்படாத விலை சிற்றலை விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.