2024 ஒலிம்பிக் தொடக்க விழாவை செயின் நதியிலிருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற்ற பிரான்ஸ் தயாராக உள்ளது

பாரிஸ்: 2024 ஒலிம்பிக் தொடக்க விழாவை, பாதுகாப்புச் சூழலுக்குத் தேவைப்பட்டால், செயின் நதியிலிருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற்ற பிரான்ஸ் தயாராக உள்ளது என்று அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான்

Read more